آسان بام راد
تولید کننده برتر ساندویچ پانل در ایران

فروش انواع ساندویچ پانل - قیمت انواع ساندویچ پانل در آسان بام راد(کاسپین پانل)

قیمت ساندویچ پانل دیواری - قیمت ساندویچ پانل سقفی

قیمت روز ساندویچ پانل سقفی دیواری بعلت تغییر مبادلات ارز در بازار و نوسانات قیمت و مواد اولیه پی در پی  در حال تغییر بوده و به همین علت جهت دریافت قیمت روز ساندویچ پانل های سقفی دیواری , ورق

های رنگی آلوزینگ , گالوانیزه با شماره های کارشناسان متخصص و مجرب تماس حاصل فرمایید . 

 

نوعطرح و ضخامت ورق زیرطرح و ضخامت ورق روضخامت ساندویچ پانل / cmقیمت
ساندویچ پانل دیواریگالوانيزه / ۰٫۵ / صافگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار4تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیآلوزينک / ۰٫۵ / صافآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار4تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریگالوانيزه / ۰٫۵ / صافگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار5تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیآلوزينک / ۰٫۵ / صافآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار5تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریگالوانيزه / ۰٫۵ / صافگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار6تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیآلوزينک / ۰٫۵ / صافآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار6تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریآلوزينک / ۰٫۵ / صافآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار8تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیگالوانيزه / ۰٫۵ / صافگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار10تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریآلوزينک / ۰٫۵ / صافآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار10تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیگالوانيزه / ۰٫۵ / صافگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار12.5تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریآلوزينک / ۰٫۵ / صافآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار12.5تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیگالوانيزه / ۰٫۵ / صافگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار15تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریگالوانيزه / ۰٫۵ / صافگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار5تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیآلوزينک / ۰٫۵ / صافآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار5تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردارآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار4تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیآلوزينک / ۰٫۵ / شياردارآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار4تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردارگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار5تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیلوزينک/ ۰٫۵ / شياردارآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار5تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردارگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار5تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردارگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار6تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریآلوزينک / ۰٫۵ / شياردارآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار6تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردارگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار8تماس با شرکت
ساندویچ پانل دیواریآلوزينک / ۰٫۵ / شياردارآلوزينک / ۰٫۵ / شياردار10تماس با شرکت
ساندویچ پانل سقفیگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردارگالوانيزه / ۰٫۵ / شياردار10تماس با شرکت


قیمت ارزان ساندویچ پانل را می توان از طریق تماس با آسان بام راد دریافت نمایید.

زیرا به دلایل زیادی که در نوسانات فنی در نوع و مختصات سفارش و نوسان قیمتهای مواد اولیه پانل در بازار وجود دارد باعث می شود تا قیمت ساندویچ پانل تغییر کند. 
 

آسان بام راد تولید کننده بزرگ ساندویچ پانل در کشور با کادری مجرب در زمینه تولید انواع ساندویچ پانل با قیمت بسیار مناسب و کیفیتی عالی میباشد.

caspianpanelsandevichpanel2