آسان بام راد
تولید کننده برتر ساندویچ پانل در ایران

روش نصب انواع ساندويچ پانل، ساندويچ پانل ديواري و ساندويچ پانل سقفي   

معرفي كار نصاب

نصب ساندويچ پانل ها در مجموعه كاسپين پانل كاملا حرفه اي و مطابق با استاندارد هاي لازم جهت نصب در ساندويچ پانل ها ميباشد در مجموعه كاسپين پانل كادر حرفه اي و آموزش ديده جهت اين كار استفاده ميشوند در ساندويچ پانل ها روش هاي مختلفي با توجه به نصاب هاي شركت هاي نصب كننده پانل وجود دارد.

Sandwich-panels-saghf

شرح نصب ساندويچ پانل

در نصب ساندويچ پانل ها از پروفيل ها براي زير سازي استفاده ميشود و در ابتداي كار نصاب با توجه به ايعاد مورد نظر پروفيل كشي( يا زير سازي ) رو انجام ميدهد و با جوشكاري اتصال پروفيل ها به پايان ميرسد در مرحله بعد جا گذاري ساندويچ پانل ها طبق انجام ميشود و با توجه به نوع ساندويچ پانل ديواري و ساندويچ پانل سقفي جاگذاري مشخص ميشود در صورت بكار بردن پنجره در قسمت ساندويچ پانل ديواري برش مورد نياز توسط نصاب زده ميشود و بعد ساندويچ پانل هاي با توجه به مكان مورد نظر در محل خود قرار ميگرند و با توجه به قطر ساندويچ پانل پيچ هاي سرمته دار كه در هر متر مربع چهار عدد به ساندويچ پانل و پروفيل پيچ ميشود لازم به ذكر ميباشد كه در هر متر مربع ميتوان از سه عدد پيچ نيز استفاده كرد بعد از نصب و اتمام كار در قسمت نصب ساندويچ پانل حال ميتوان به مرحله بعد كه شامل تميز كاري يا ( زيبا سازي نما ) ميباشد رفت كه ميتوان از تيزه يا فلاشينگ استفاده كرد با توجه به نظر مشتري و سليقه ميتوان از رنگ هاي مختلف نيز استفاده كرد كه با توجه به ارتفاع ساندويچ پانل ها از تيزه استفاده نمود استفاده از تيزه براي زيبا سازي ساندويچ پانل هاي ديواري و ساندويچ پانل هاي سقفي امري ضروري و مفيد ميباشد كه اين مورد از زيبا سازي براي نصاب هاي كاسپين پانل بسيار مورد توجه است و روش نصب انواع ساندويچ پانل، ساندويچ پانل ديواري و ساندويچ پانل سقفي  چه بسا رعايت استاندارد سازي  در اين مجموعه بسيار مورد توجه ميباشد.