پاسارگاد گرمسار

پاسارگاد گرمسار در مجموعه کاسپین پانل، سال اجرا:1394