آسان بام راد
تولید کننده برتر ساندویچ پانل در ایران

كارخانه برنج كوبي آمل

كارخانه برنج كوبي آمل در مجموعه کاسپین پانل، سال اجرا:1395