آسان بام راد
تولید کننده برتر ساندویچ پانل در ایران
كارخانه برنج كوبي آمل در مجموعه کاسپین پانل، سال اجرا:1395
توليد گيلانس آمل در مجموعه کاسپین پانل، سال اجرا:1395
شهرك صنعتي شمس آباد در مجموعه کاسپین پانل، سال اجرا:1394
پاسارگاد گرمسار در مجموعه کاسپین پانل، سال اجرا:1394
گاوداري سنندج در مجموعه کاسپین پانل، سال اجرا:1394
سردخانه آرين دماوند در مجموعه کاسپین پانل، سال اجرا:1394