آسان بام راد
تولید کننده برتر ساندویچ پانل در ایران

پلي يورتان:

مجموعه كاسـپين پانـل به دليل نياز خود و همچنين براي برخورداري از سهم بيشتر بازار

در واردات مواد اولـيه فـوم اقـدام مي نمايد و بر هـمين اساس مـازاد مـواد اولـيه خـود را

به فروش ميرساند.